Thông tin mới về kawasaki việt nam

Chi tiết siêu mô tô hàng hiếm Kawasaki Ninja H2 Carbon tại triển lãm VMCS 201706:05:2017 | 06:15:00

Chi tiết siêu mô tô hàng hiếm Kawasaki Ninja H2 Carbon tại triển lãm VMCS 2017

Chỉ có 120 chiếc Kawasaki Ninja H2 Carbon được sản xuất trên toàn thế giới và 1 trong số đó vừa xuất hiện tại triển lãm VMCS 2017 với số thứ tự 81/120.