Thông tin mới về Hongqi

Bắt gặp phiên bản sang hơn của Mazda6 trên đường phố05:05:2017 | 16:29:52

Bắt gặp phiên bản sang hơn của Mazda6 trên đường phố

Hồng Kỳ H5, phiên bản sang hơn của mẫu sedan cỡ trung Mazda6, đã lọt vào ống kính khi đỗ trên một con đường tại Trung Quốc.