Thông tin mới về hồng kỳ U-Concept

Hồng Kỳ ra mắt xe SUV mới với thiết kế táo bạo21:04:2017 | 16:09:44

Hồng Kỳ ra mắt xe SUV mới với thiết kế táo bạo

Nhiều khả năng Hồng Kỳ U-Concept sẽ là hình ảnh xem trước của một mẫu SUV tương lai có tên HS5.