Thông tin mới về honda cr-v hybrid 2017

Honda CR-V Hybrid tiết kiệm xăng hơn với 3 chế độ vận hành12:09:2017 | 16:25:12

Honda CR-V Hybrid tiết kiệm xăng hơn với 3 chế độ vận hành

Trong khi chế độ EV cũng như Hybrid giúp Honda CR-V tiết kiệm xăng và phù hợp di chuyển trong nội thành thì Engine Drive mang lại cảm giác tăng tốc tốt hơn.