Thông tin mới về Honda CBR250R

Chiêm ngưỡng Honda CBR250RR phiên bản độ chính hãng27:07:2016 | 17:34:10

Chiêm ngưỡng Honda CBR250RR phiên bản độ chính hãng

So với xe tiêu chuẩn, Honda CBR250RR phiên bản độ trông "hot" hơn hẳn với màu sơn xanh nhạt độc đáo và hàng loạt chi tiết màu đồng.

12