Hàng chục "vua bán tải" Ford Ranger quần tụ tại Hà Nội