Thông tin mới về gương tặc

Xót xa với Bentley Continental GT Speed bị "vặt gương" tại Hà thành06:10:2017 | 05:30:00

Xót xa với Bentley Continental GT Speed bị "vặt gương" tại Hà thành

Để đặt hàng bộ gương mới cho chiếc Bentley Continental GT Speed, chủ nhân có thể sẽ rút "hầu bao" hơn 100 triệu Đồng.