Thông tin mới về giá xe Hyundai

Hyundai Elantra 2018 thêm trang bị, bản Sport giảm giá mạnh sau cơn sốt trước Tết01:03:2018 | 07:00:00

Hyundai Elantra 2018 thêm trang bị, bản Sport giảm giá mạnh sau cơn sốt trước Tết

So với thời điểm trước Tết, Hyundai Elantra Sport giảm nhiều nhất 30 triệu đồng tại đại lý. Trong khi đó, bản 1.6 AT tăng giá 20 triệu đồng, thêm cân bằng điện tử.