Thông tin mới về ford gt 2017

Nếu muốn sơn siêu xe Ford GT 2017 theo ý muốn, khách hàng phải chi hơn 600 triệu Đồng14:10:2017 | 17:25:26

Nếu muốn sơn siêu xe Ford GT 2017 theo ý muốn, khách hàng phải chi hơn 600 triệu Đồng

Khi mua Ford GT 2017 và yêu cầu màu sơn theo ý muốn, khách hàng sẽ "mất đứt" một chiếc Honda Civic Type R hoặc Ford Mustang "đập hộp".