Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Không phải Toyota hay Honda, đây mới là hãng xe khiến khách hàng hài lòng nhất về dịch vụ đại lý17:03:2017 | 11:56:40

Không phải Toyota hay Honda, đây mới là hãng xe khiến khách hàng hài lòng nhất về dịch vụ đại lý

Trong phân khúc xe đại trà, hãng đứng đầu về chỉ số hài lòng của khách hàng với dịch vụ đại lý là Buick chứ không phải Toyota hay Honda.