Đây là loạt xe đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ sôi động nhất hiện nay tại Việt Nam
Đây là loạt xe đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ sôi động nhất hiện nay tại Việt Nam - Ảnh 1.
Đây là loạt xe đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ sôi động nhất hiện nay tại Việt Nam - Ảnh 2.
Đây là loạt xe đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ sôi động nhất hiện nay tại Việt Nam - Ảnh 3.
Đây là loạt xe đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ sôi động nhất hiện nay tại Việt Nam - Ảnh 4.
Đây là loạt xe đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ sôi động nhất hiện nay tại Việt Nam - Ảnh 5.
Đây là loạt xe đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ sôi động nhất hiện nay tại Việt Nam - Ảnh 6.
Đây là loạt xe đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ sôi động nhất hiện nay tại Việt Nam - Ảnh 7.
Đây là loạt xe đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ sôi động nhất hiện nay tại Việt Nam - Ảnh 8.
Đây là loạt xe đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ sôi động nhất hiện nay tại Việt Nam - Ảnh 9.


Đồ hoạ: Tom

Tham khảo thêm nhiều Photo Story thú vị tại [ĐÂY]