Thông tin mới về

Yamaha Mio Classico: Tiện nhưng không lợi12:11:2012 | 06:46:23

Yamaha Mio Classico: Tiện nhưng không lợi

Là dòng xe dành riêng cho nữ giới của Yamaha, sau 5 năm sử dụng 1 chiếc Mio Classico 2007 không làm cho người tiêu dùng hài lòng.