Thông tin mới về đại lý

Khai trương đại lý thứ 13 của Mercedes-Benz tại Việt Nam26:02:2017 | 09:00:00

Khai trương đại lý thứ 13 của Mercedes-Benz tại Việt Nam

Với việc đưa vào hoạt động đại lý Haxaco Kim Giang, Mercedes-Benz Việt Nam nâng tổng số đại lý tại Việt Nam lên con số 13.