Thông tin mới về cướp táo tợn

Chủ nhân Porsche 911 nhanh chân chạy thoát tên cướp cầm súng uy hiếp17:05:2017 | 06:19:32

Chủ nhân Porsche 911 nhanh chân chạy thoát tên cướp cầm súng uy hiếp

Khi thấy tên cướp bước xuống từ chiếc BMW và cầm súng lao về phía mình, chủ nhân chiếc Porsche 911 cho xe lùi thật nhanh và thoát thân.