Thông tin mới về cột điện đổ

Cột điện bị cây kéo đổ đập trúng đầu người phụ nữ đi xe máy như phim kinh dị18:05:2017 | 19:30:00

Cột điện bị cây kéo đổ đập trúng đầu người phụ nữ đi xe máy như phim kinh dị

Đang lưu thông trên đường, người phụ nữ đi xe máy đã bị cột điện bị cây kéo đổ đập trúng đầu dẫn đến tử vong.