Cô nàng lả lơi bên Honda CBR1000
Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 1.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 2.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 3.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 4.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 5.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 6.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 7.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 8.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 9.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 10.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 11.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 12.

Cô nàng lả lơi bên Honda CBR600 - Ảnh 13.

Photographer: Nghia Ngo, Thanh Nguyen, Tran Hung

Model: Phương Cyndy