Thông tin mới về chủ tịch volkswagen

Bắt gặp Bugatti Chiron của cựu chủ tịch Volkswagen trên đường không giới hạn tốc độ17:03:2017 | 19:31:00

Bắt gặp Bugatti Chiron của cựu chủ tịch Volkswagen trên đường không giới hạn tốc độ

Chính biển số đặc biệt trên chiếc Bugatti Chiron đã khiến nhiều người tin rằng đây là siêu xe của cựu chủ tịch Volkswagen, ông Ferdinand Piech.