Thông tin mới về chủ tịch tập đoàn volkswagen

“Thuyền trưởng” Porsche trở thành chủ tịch tập đoàn Volkswagen26:09:2015 | 14:00:00

“Thuyền trưởng” Porsche trở thành chủ tịch tập đoàn Volkswagen

Matthias Muller, người đứng đầu nhãn hiệu Porsche, đã chính thức được bầu vào vị trí chủ tịch tập đoàn Volkswagen, thay thế ông Martin Winterkorn sau bê bối gian lận khí thải.