Thông tin mới về châu nam cực

Đây là chiếc Hyundai Santa Fe đầu tiên vượt qua châu Nam Cực21:04:2017 | 11:06:08

Đây là chiếc Hyundai Santa Fe đầu tiên vượt qua châu Nam Cực

Chiếc Hyundai Santa Fe này đã vượt qua quãng đường gần 4.000 dặm, tương đương 6.400 km, và mất gần 1 tháng để vượt qua châu Nam Cực.