Video ghi lại cảnh đâm thử nghiệm của Viện Bảo hiểm An toàn Cao tốc Mỹ IIHS trong tình huống một chiếc xe con đâm ngang vào công-ten-nơ với vận tốc khoảng 56km/h.

Có thể thấy trong video thử nghiệm, phần đầu xe không có tác dụng hấp thụ lực đâm vì không có tiếp xúc, do đó trụ A ngay phía hàng ghế đầu là nơi đầu tiên tiếp nhận xung động.

Đương nhiên trụ A không thể chịu lực tác động mạnh tới vậy, nên không thể bảo vệ người ngồi trong. Dễ thấy phần đầu của hình nộm nằm đúng cao độ với phần sàn của công-ten-nơ.

Từ đây, có thể cảm nhận mức độ nguy hiểm của tình huống nếu xảy ra thực tế.

Giải pháp mà các chuyên gia đưa ra đó là trang bị thêm dưới gầm container phần giá đỡ ngang. Với phần giá đỡ này, phần đầu xe sẽ phát huy tác dụng hấp thụ lực tác động, giúp bảo vệ người ngồi trong hiệu quả hơn.