Thông tin mới về bộ sưu tập Mercedes-Benz

Bộ sưu tập Mercedes-Benz nằm phủ bụi khiến nhiều người xót xa15:05:2017 | 16:44:38

Bộ sưu tập Mercedes-Benz nằm phủ bụi khiến nhiều người xót xa

Bỏ nhiều công sức để thu thập những chiếc xe Mercedes-Benz nhưng có vẻ như chủ nhân của bộ sưu tập không quan tâm đến chuyện chăm sóc xế cưng.