Thông tin mới về bmw i

Polestar - át chủ bài của Volvo trong cuộc đấu với BMW i, Tesla13:12:2017 | 12:32:00

Polestar - át chủ bài của Volvo trong cuộc đấu với BMW i, Tesla

Các dòng xe Polestar nhắm tới một nhóm đối tượng khách hàng đặc biệt – những người đam mê tốc độ nhưng đồng thời cũng quan tâm tới môi trường mình đang sinh sống.