Thông tin mới về Audi Elaine

Elaine - Hình ảnh xem trước cho xe SUV tự lái đầu tiên của Audi12:09:2017 | 16:46:51

Elaine - Hình ảnh xem trước cho xe SUV tự lái đầu tiên của Audi

Bên cạnh A8 là sedan tự lái, Audi sẽ còn sản xuất SUV tự lái và ElaineConcept sẽ mở đường cho xu thế đó.