Thông tin mới về Audi Aicon

Audi Aicon chỉ thiếu phòng tắm để trở thành máy bay Boeing 747 trên mặt đất12:09:2017 | 10:00:31

Audi Aicon chỉ thiếu phòng tắm để trở thành máy bay Boeing 747 trên mặt đất

Bản concept Audi Aicon được giới thiệu tại triển lãm Frankfurt 2017 với hệ thống tự lái cấp độ cao nhất, không hề có vô lăng và nội thất dành cho các thương gia.