Thông tin mới về aston martin

Du thuyền thể thao Aston Martin AM37 đầu tiên đã có chủ26:08:2017 | 08:01:00

Du thuyền thể thao Aston Martin AM37 đầu tiên đã có chủ

Sau gần 1 năm được ra mắt, chiếc du thuyền thể thao Aston Martin AM37 đầu tiên đã được xuất xưởng và tìm thấy chủ nhân của mình.