Thông tin mới về aston martin

Pininfarina - Hãng thiết kế cho VINFAST tính chuyện thành lập thương hiệu xe18:03:2018 | 08:01:12

Pininfarina - Hãng thiết kế cho VINFAST tính chuyện thành lập thương hiệu xe

Aston Martin và Rolls-Royce sắp có thêm đối thủ mới trong lĩnh vực xe điện với cái tên từng được biết đến chỉ với vai trò thiết kế: Pininfarina.