Thông tin mới về accord 2018

Honda Accord 2018 lên dây chuyền sản xuất, sẵn sàng đối đầu "khắc tinh" Toyota Camry20:09:2017 | 11:44:12

Honda Accord 2018 lên dây chuyền sản xuất, sẵn sàng đối đầu "khắc tinh" Toyota Camry

Sau 2 tháng ra mắt thị trường Mỹ, mẫu sedan cỡ trung Honda Accord 2018 được đưa vào sản xuất tại nhà máy ở bang Ohio.