Thông tin mới về xe underbone

Yamaha Exciter 150 2017 tại Malaysia có thêm màu sơn và tem xe mới10:07:2017 | 16:27:14

Yamaha Exciter 150 2017 tại Malaysia có thêm màu sơn và tem xe mới

Tại thị trường Malaysia, Yamaha Exciter 150 2017 có giá khởi điểm từ 8.361 RM, tương đương 44,2 triệu Đồng.

12