Đừng nhắn tin khi đang lái xe. Không tin nhắn nào đáng giá bằng mạng sống của bạn cả.

Đừng nhắn tin khi đang lái xe. Không tin nhắn nào đáng giá bằng mạng sống của bạn cả.


Đừng đánh cược mạng sống của bạn vào 1 dòng tin nhắn.

Đừng đánh cược mạng sống của bạn vào 1 dòng tin nhắn.


Đừng tăng tốc khi đến gần trường học.

Đừng tăng tốc khi đến gần trường học.


Uống rượu bia có ý thức.

Uống rượu bia có ý thức.


Mạng sống rất đáng giá. Hãy giảm tốc độ.

Mạng sống rất đáng giá. Hãy giảm tốc độ.


Đừng uống rượu khi lái xe.

Đừng uống rượu khi lái xe.


Đi chậm để được an toàn.

Đi chậm để được an toàn.


Xin đừng hôn em!!!

Xin đừng hôn em!!!

img

Đừng nói chuyện khi người thân đang lái xe.

Đừng nói chuyện khi người thân đang lái xe.


Hãy tập trung khi ngồi sau tay lái.

Hãy tập trung khi ngồi sau tay lái.


Cơn buồn ngủ có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Cơn buồn ngủ có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.


Lái xe khi mệt mỏi có thể giết người.

Lái xe khi mệt mỏi có thể giết người.


Hãy quan sát trước khi mở cửa!

Hãy quan sát trước khi mở cửa!


Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.


Thắt dây an toàn khi lái xe.

Thắt dây an toàn khi lái xe.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ