Thông tin mới về xe tốn xăng

Siêu xe Ford GT 2017 "uống xăng như nước lã"09:01:2017 | 14:15:36

Siêu xe Ford GT 2017 "uống xăng như nước lã"

Siêu xe Ford GT thế hệ mới tiêu thụ lượng nhiên liệu 21,38 lít/100 km nội thành, 13,07 lít/100 km cao tốc và 16,8 lít/100 km đường hỗn hợp.