Thông tin mới về xe téc

Choáng váng với thủ đoạn rút ruột xăng và pha xăng với dầu27:04:2017 | 17:32:51

Choáng váng với thủ đoạn rút ruột xăng và pha xăng với dầu

Qua đường dây nóng, nhóm phóng viên VTV đã tìm hiểu và phát giác những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng rút ruột xăng dầu tại thành phố Hải Phòng.