Thông tin mới về xe tăng tốc nhanh nhất thế giới

Aspark Owl - Siêu xe có thể bạn chưa bao giờ nghe danh nhưng lại chỉ cần dưới 2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h08:09:2017 | 17:14:04

Aspark Owl - Siêu xe có thể bạn chưa bao giờ nghe danh nhưng lại chỉ cần dưới 2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h

Với thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian dưới 2 giây, Aspark Owl sẽ là siêu xe đường phố nhanh nhất thế giới.