Thông tin mới về xe máy điện

Ducati ra mắt xe tay ga và xe máy điện vào năm 2021?21:11:2017 | 07:49:28

Ducati ra mắt xe tay ga và xe máy điện vào năm 2021?

Phủ nhận sản xuất các mẫu xe cỡ nhỏ nhưng xe tay ga và xe điện không nằm ngoài chiến lược của Ducati trong thời gian tới.

12