Thông tin mới về xe không có bảo hiểm

Bắc Giang: Hyundai Elantra "đập hộp" gặp nạn trên đường từ đại lý về nhà09:01:2017 | 11:18:43

Bắc Giang: Hyundai Elantra "đập hộp" gặp nạn trên đường từ đại lý về nhà

Chiếc Hyundai Elantra 2016 gặp nạn chưa có biển số và theo một số nguồn tin là không được mua bảo hiểm thân vỏ.