Thông tin mới về xe hatchback hiệu suất cao

Honda Civic Type R 2017 tiếp tục ra mắt Đông Nam Á, giá từ 1,69 tỷ Đồng10:08:2017 | 16:20:51

Honda Civic Type R 2017 tiếp tục ra mắt Đông Nam Á, giá từ 1,69 tỷ Đồng

Sau Philippines và Singapore, mẫu xe hatchback hiệu suất cao Honda Civic Type R 2017 đã chính thức ra mắt tại Indonesia.