Thông tin mới về xe gia đình lý tưởng

Honda Odyssey 2018 với thiết kế khác xe ở Việt Nam chính thức được vén màn10:01:2017 | 15:17:55

Honda Odyssey 2018 với thiết kế khác xe ở Việt Nam chính thức được vén màn

Honda Odyssey 2018 đã chính thức trình làng trong triển lãm Detroit năm nay như một mẫu xe minivan lý tưởng cho gia đình có trẻ nhỏ.