Thông tin mới về xe độ

[Video] Những điều cần biết về phong cách độ xe Lowrider22:03:2018 | 19:00:00

[Video] Những điều cần biết về phong cách độ xe Lowrider

Phong trào này xuất hiện vào năm cuối của thập niên 1940, vẫn tiếp tục phát triển cho tới nay nhưng thời kì thịnh vượng lại là những năm 1950.