Thông tin mới về xe buýt chở học sinh

Ô tô tải lật nhào, đè bẹp xe con đang dừng chờ đèn đỏ09:01:2017 | 08:00:00

Ô tô tải lật nhào, đè bẹp xe con đang dừng chờ đèn đỏ

Khi đánh lái để tránh húc vào đuôi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, chiếc ô tô tải đã bị lật nhào.