Thông tin mới về wall of death

Ô tô rơi xuống khi đang biểu diễn trong Well of Death, đè chết một thanh niên19:05:2017 | 15:36:11

Ô tô rơi xuống khi đang biểu diễn trong Well of Death, đè chết một thanh niên

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, nam thanh niên đang lái mô tô trong Well of Death, bên dưới chiếc ô tô bị rơi.