Video

CHUYÊN MỤC

    Bất ngờ với chiếc BMW 1,5 thân xe

    Sở dĩ chiếc xe trên được gọi là BMW 1,5 thân xe bởi xe móc kéo phía sau được lấy y nguyên như 1 nửa thân sau của chiếc BMW trên. Chưa hết, chiếc xe kéo này cũng được độ giống hệt như chiếc xe đầu tiên, kể cả phần bodykit Liberty walk.
    Mới nhất

    Xem thêm