Vi phạm nồng độ cồn không chịu ký biên bản, còn vùng vằng bỏ xe- Ảnh 1.

Thời điểm 13 giờ, CSGT dừng các phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Vi phạm nồng độ cồn không chịu ký biên bản, còn vùng vằng bỏ xe- Ảnh 2.

Qua kiểm tra, đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Vi phạm nồng độ cồn không chịu ký biên bản, còn vùng vằng bỏ xe- Ảnh 3.

Lái xe có biểu hiện vi phạm quanh co, không hợp tác thổi vào máy đo nồng độ cồn.

Vi phạm nồng độ cồn không chịu ký biên bản, còn vùng vằng bỏ xe- Ảnh 4.

Anh T.V.T đã khóc và tỏ ra hối hận khi máy đo báo nồng độ cồn ở mức 0,167 mg/lít khí thở.

Vi phạm nồng độ cồn không chịu ký biên bản, còn vùng vằng bỏ xe- Ảnh 5.

Ông N.V.T vi phạm nồng độ cồn, nhưng không đồng ý ký vào biên bản vi phạm.

Vi phạm nồng độ cồn không chịu ký biên bản, còn vùng vằng bỏ xe- Ảnh 6.

Ông N.V.T bỏ xe máy tại chốt kiểm tra và không phối hợp làm việc với lực lượng chức năng.

Vi phạm nồng độ cồn không chịu ký biên bản, còn vùng vằng bỏ xe- Ảnh 7.

Ông B.T.Q vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,075 mg/lít khí thở.

Vi phạm nồng độ cồn không chịu ký biên bản, còn vùng vằng bỏ xe- Ảnh 8.

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều được cảnh sát giao thông tuyên truyền và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vi phạm nồng độ cồn không chịu ký biên bản, còn vùng vằng bỏ xe- Ảnh 9.

Các phương tiện của người vi phạm cũng được niêm phong và xử lý theo quy định.

Vi phạm nồng độ cồn không chịu ký biên bản, còn vùng vằng bỏ xe- Ảnh 10.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và người khác.