Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 1

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 2

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 3

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 4

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 5

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 6

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 7

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 8

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 9

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 10

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 11

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 12

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 13

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 14
 
Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 15

Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 16
 
Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 17
 
 Vòng một căng tròn quyến rũ "thần gió" Suzuki Hayabusa 18
 
Photographer: hienxam2002 - Èn}nÉ Corner
Model: Hằng Na
Make-up: Én Píu
Stylist: Tiến Hoà