Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 1

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 2

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 3

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 4

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 5

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 6

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 7

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 8

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 9

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 10

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 11

Top 5 Miss Ngôi Sao 2013 kiêu sa bên Vespa 946 12

Photographer: Èn|nÉ Corner - 25A Hạ Hồi
Model: Hằng Kool - Top 5 Miss Ngôi Sao 2013
Make-up: Tina Lê - 17 Hàng Cá
Stylist: Hoàng Anh Trần
Costume: À mon avis - 9A Trần Thánh Tông