Siêu mẫu Phan Hoàng Thu "khiêu vũ" trong đêm cùng Vespa 946 1

Siêu mẫu Phan Hoàng Thu "khiêu vũ" trong đêm cùng Vespa 946 2

Siêu mẫu Phan Hoàng Thu "khiêu vũ" trong đêm cùng Vespa 946 3

Siêu mẫu Phan Hoàng Thu "khiêu vũ" trong đêm cùng Vespa 946 4

Siêu mẫu Phan Hoàng Thu "khiêu vũ" trong đêm cùng Vespa 946 5

Siêu mẫu Phan Hoàng Thu "khiêu vũ" trong đêm cùng Vespa 946 6

Siêu mẫu Phan Hoàng Thu "khiêu vũ" trong đêm cùng Vespa 946 7

Siêu mẫu Phan Hoàng Thu "khiêu vũ" trong đêm cùng Vespa 946 8

Siêu mẫu Phan Hoàng Thu "khiêu vũ" trong đêm cùng Vespa 946 9

Siêu mẫu Phan Hoàng Thu "khiêu vũ" trong đêm cùng Vespa 946 10

Photographer: Èn|nÉ Corner
Model: Phan Hoàng Thu
Make-up: Bul Nguyễn
Stylist: Huyền Trần Lệ