Gái trẻ khoẻ khoắn bên xe đạp 75 triệu Đồng 1
 
Gái trẻ khoẻ khoắn bên xe đạp 75 triệu Đồng 2
 
Gái trẻ khoẻ khoắn bên xe đạp 75 triệu Đồng 3

Gái trẻ khoẻ khoắn bên xe đạp 75 triệu Đồng 4

Gái trẻ khoẻ khoắn bên xe đạp 75 triệu Đồng 5

Gái trẻ khoẻ khoắn bên xe đạp 75 triệu Đồng 6

Gái trẻ khoẻ khoắn bên xe đạp 75 triệu Đồng 7

Gái trẻ khoẻ khoắn bên xe đạp 75 triệu Đồng 8

Gái trẻ khoẻ khoắn bên xe đạp 75 triệu Đồng 9
 
Photographer: hienxam2002 - Èn|nÉ Corner
Model: Miu Miu
Make-up:Linh Choco
Bike: Cửa hàng Newway Bike - 20 Thi Sách, Hà Nội
Costume: Catalyea - 164 Phố Huế, Hà Nội