Đường phố "náo loạn" sau chiến thắng Việt Nam trước Lào