"Du lịch bằng mắt" cùng người đẹp và Vespa 946 1
Tháp Rùa cổ kính, Hà Nội
 
"Du lịch bằng mắt" cùng người đẹp và Vespa 946 2
Nhà hát lớn Hà Nội

"Du lịch bằng mắt" cùng người đẹp và Vespa 946 3
Cầu Tràng Tiền nổi tiếng xứ Huế

"Du lịch bằng mắt" cùng người đẹp và Vespa 946 4
Cầu Rồng uy nghi, Đà Nẵng

"Du lịch bằng mắt" cùng người đẹp và Vespa 946 5
Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh

"Du lịch bằng mắt" cùng người đẹp và Vespa 946 6
Tòa nhà Bitexco, Thành phố Hồ Chí Minh

"Du lịch bằng mắt" cùng người đẹp và Vespa 946 7
Phố cổ Hội An

"Du lịch bằng mắt" cùng người đẹp và Vespa 946 8
Đại học Yersin, Đà Lạt

"Du lịch bằng mắt" cùng người đẹp và Vespa 946 9
Hạ Long, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới.
 
Photographer: Hà Phạm
Model: Hằng Brown - Elite Vietnam
Make-up: Mina Makeup - 0933899191
Costume: Cecilia Phạm - 63 Kim Mã