Trang tin danh tiếng GTSpirit đã có một bài tổng hợp “một số” hình ảnh về các siêu xe đang có tại Việt Nam. Việt Nam là nước đầu tiên được GTSpirit chọn để viết bài tổng hợp về loạt siêu xe ở các nước với chủ đề “Siêu xe ở nơi xa lạ”.

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 1
Theo trang tin danh tiếng này, với dân số khoảng gần 88 triệu dân, Việt Nam là nước đông dân thứ 13 trên thế giới, và là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2000 đến nay. Tuy nhiên, mức độ bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam cũng ngày càng tăng, và chỉ có những người rất giàu mới có khả năng mua siêu xe.
 
Theo GTSpirit, hình ảnh siêu xe đa dạng và đông đảo tại Việt Nam chính là minh chứng cho sự bất bình đẳng về thu nhập. Trong đó hai hình ảnh thể hiện rõ nhất đó là chiếc Bugatti Veyron chạy trên đường cùng rất nhiều mô tô và xe tay ga, và chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 được những thợ cơ khí sửa chữa ngay bên đường.
 
Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 2
 
Một vài hình ảnh GTSpirit đăng tải không phải là các siêu xe tại Việt Nam, hoặc những chiếc xe đi qua Việt Nam dưới diện tạm nhập tái xuất. Nhưng qua đây cũng có thể thấy được “đội ngũ” siêu xe tại Việt Nam hùng hậu như thế nào, đặc biệt khi đem so sánh với thu nhập bình quân khoảng trên 1.000 USD tại Việt Nam hiện nay.
 
Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 3

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 4

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 5

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 6

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 7

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 8

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 9

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 10

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 11

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 12

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 13

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 14

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 15

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 16

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 17

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 18

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 19

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 20

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 21

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 22

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 23

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 24

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 25

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 26

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 27

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 28

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 29

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 30

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 31

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 32

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 33

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 34

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 35

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 36

Báo Tây kinh ngạc vì siêu xe Việt Nam 37
Theo GTSpirit