4 chiếc xe máy biển ngũ quý trên đường phố Hà Nội 1
Chiếc xe tay ga Piaggio Liberty với biển ngũ quý 2. Ảnh: Hội yêu thích xe biển số đẹp.

4 chiếc xe máy biển ngũ quý trên đường phố Hà Nội 2
Xe tay ga Honda Air Blade biển ngũ quý 3 được bắt gặp trên cầu Chương Dương. Ảnh: Việt Nam SH Club.

4 chiếc xe máy biển ngũ quý trên đường phố Hà Nội 3
Honda SH biển số ngũ quý 5. Ảnh: Hội yêu thích xe biển số đẹp.

4 chiếc xe máy biển ngũ quý trên đường phố Hà Nội 4
Một chiếc Honda Super Dream biển số ngũ quý 7 ở khu vực Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: Hội yêu thích xe biển số đẹp.

Theo Zing