Thông tin mới về tuyến buýt brt

Hà Nội sắp khởi công tuyến buýt nhanh BRT thứ 2 dài 35 km11:01:2017 | 16:02:23

Hà Nội sắp khởi công tuyến buýt nhanh BRT thứ 2 dài 35 km

Hà Nội đang khảo sát tuyến buýt nhanh số 2 Kim Mã - Hòa Lạc và dự kiến khởi công vào quý I/2017. Tuyến đường dự kiến giúp cải thiện năng lực giao thông công cộng của thành phố.