Thông tin mới về tử vong tại chỗ.

Xe máy chạy làn ô tô, tông thẳng vào đuôi container15:10:2017 | 16:10:00

Xe máy chạy làn ô tô, tông thẳng vào đuôi container

Nạn nhân điều khiển xe máy trong làn ô tô trên xa lộ Hà Nội trong đêm và tông thẳng vào đuôi xe container đang dừng đỗ để sửa chữa.